ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.)

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. έχει μέλη μόνο νόμιμες σχολές χορού, που μπορούν να διδάσκουν μπαλέτο, σύγχρονο, μοντέρνο, ρυθμική - μουσικοκινητική αγωγή, ελληνικούς και ξένους λαϊκούς χορούς (κάρακτερ) κλπ. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής χορού, απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ) και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Νομαρχιών, μετά από αυστηρό έλεγχο.

Δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού ή ορισμένα από αυτά έχουν μόνο όσες σχολές έχουν πάρει τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο Ν. 1158/81, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 457/83 και τον Ν. 1348/83.

Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριακές και οργανωτικές) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Για να γίνει μια σχολή μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. πρέπει απαραιτήτως να έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και ο ιδρυτής - ιδιοκτήτης της να είναι ο ίδιος διπλωματούχος αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της Ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της Αλλοδαπής.

Οι σχολές - μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. διαθέτουν ειδικό σήμα - εγγύηση της νομιμότητας - το οποίο αναγράφει και τον αριθμό αδείας τους. Βέβαια, μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. δεν είναι όλες οι σχολές που έχουν πάρει άδεια από το ΥΠ.ΠΟ και τις ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ.

Είναι φανερό λοιπόν, πόσο μεγάλη σημασία έχει η εγκυρότητα της σχολής, την οποία οι γονείς πρέπει να ελέγχουν πριν γράψουν τα παιδιά τους!

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΧΕ:   https://www.sisxe.com  

Ενημερωτικό Έντυπο Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.