ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.)

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. έχει μέλη μόνο τις επίσημα Αναγνωρισμένες Επαγγελματικές και Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού, που μπορούν να διδάσκουν κλασικό Μπαλέτο, Σύγχρονο – Μοντέρνο χορό, Ρυθμική – Μουσικοκινητική αγωγή, Ελληνικούς, Ιστορικούς και Θεατρικούς Χορούς (Character), Ρεπερτόριο Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Jazz, Yoga και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την πληρέστερη εκπαίδευση των σπουδαστών τους στη χορευτική τέχνη.

Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής χορού, απαιτείται Αδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ) και τα αρμόδια Τμήματα Πολιτισμού των κατά τόπους Περιφέρειες, μετά από αυστηρό έλεγχο.

Δικαίωμα να διδάξουν όλα τα είδη χορού ή ορισμένα από αυτά έχουν μόνο όσες Σχολές έχουν πάρει τη σχετική άδεια, όπως ορίζει ο Ν. 1158/81, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 457/83 και τον Ν. 1348/83.

Η άδεια αυτή αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις (κτιριακές και οργανωτικές) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Για να γίνει μια σχολή μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. πρέπει απαραιτήτως

να έχει νόμιμη Άδεια/Βεβαίωση Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικής ή Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την αρμόδια Περιφέρεια, με Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Διπλωματούχο Αναγνωρισμένης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Αναγνωρισμένης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Χορού.

Οι σχολές - μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. διαθέτουν ειδικό σήμα - εγγύηση της νομιμότητας - το οποίο αναγράφει και τον αριθμό αδείας τους. Βέβαια, μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. δεν είναι όλες οι σχολές που έχουν πάρει άδεια από το ΥΠ.ΠΟ και τις Περιφέρειες.

Είναι φανερό λοιπόν, πόσο μεγάλη σημασία έχει η εγκυρότητα της σχολής, την οποία οι γονείς πρέπει να ελέγχουν πριν γράψουν τα παιδιά τους!

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΣΙΣΧΕ:   https://www.sisxe.com  

Ενημερωτικό Υλικό Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.