"Το Ταξίδι της Ίριδας", 20 Ιουνίου 2012

"Το Ταξίδι της Ίριδας", 16 Ιουνίου 2012

από τις Πρόβες της Παράστασης: Το Ταξίδι της Ίριδας