"Σεχρεζάτ", 16 Ιουνίου 2004

"Η Λίμνη των Κύκνων", 26 Ιουνίου 2002

1 | 2 | 3 >>

Η Ωραία Κοιμωμένη", 12 Ιουνίου 2001

1 | 2 | 3 >>

"Σταχτοπούτα", 12 Ιουνίου 2000

1 | 2 | 3 >>

"Βραδιά Χορού", 21 Ιουνίου 1999