"2ο Workshop", 21 Ιουνίου 2009

Ανοικτή Εκδήλωση / 2o Workshop, 21 Ιουνίου 2009