"Η Ωραία Κοιμωμένη", 24 Ιουνίου 2016

24 Ιουνίου 2016: Η Ωραία Κοιμωμένη

Από την τελική πρόβα της Παράστασης, 24 Ιουνίου 2016