Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Covid-19 για τα μαθήματα στη Σχολή

2021-09-14 15:55

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55400/10.9.21 (ΦΕΚ 4206/Β/12.9.2021), και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. 1, σημείο 7 (σελ 56258-56259), για την πρόσβαση σπουδαστών / μαθητών στις Δομές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, προβλέπονται τα παρακάτω:

α) Σπουδαστές/μαθητές άνω των δεκαοκτώ (18) ετών που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

β) Σπουδαστές/μαθητές κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο για COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Όλοι οι σπουδαστές πρέπει να έχουν μαζί τους σε κάθε μάθημα αντίγραφο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) της ανάλογης πρόσφατης βεβαίωσης.

Οι βεβαιώσεις rapid-test και η δήλωση του self test επιδεικνύονται κατά την είσοδο στην Σχολή είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητού. Η Σχολή υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητά τους με ηλεκτρονική σάρωση μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR.

Ηλιούπολη 14/9/2021