Οι Δραστηριότητές της Σχολής μας

Είνια παράδοση της ΧοροΕκφρασης, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς, η Σχολή μας να διοργανώνει πάντα μια χορευτική εκδήλωση ανοικτή σε γονείς και φίλους, είτε Παράσταση, είτε Εκδήλωση, ενώ στη μέση της χρονιάς οργανώνει Ανοικτά Μαθήματα.

Στις Χορευτικές μας Παραστάσεις, τα παιδιά παρουσιάζουν ένα πλήρες χορευτικό έργο, βασισμένο σε μια ιστορία ή ένα παραμύθι, εκτελώντας ρόλους πάνω σε δουλεμένες χορογραφίες μέσα από τα μαθήματα της χρονιάς.

Στις ενδιάμεσες χρονιές που δεν παρουσιάζουμε κάποια χορευτική παράσταση, διοργανώνουμε ανοικτές Χορευτικές Εκδηλώσεις - Workshops, όπου οι μαθητές μας παρουσιάζουν την δουλειά της Σχολής, μέσα από την παρουσίαση χορογραφιών και επίδειξης των τεχνικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων που απέκτησαν στην σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των σπουδαστών μας, μπορούν στην μέση της Σχολικής Χρονιάς να παρακολουθήσουν τα Ανοικτά Μαθήματα / "Open Class" που διοργανώνουμε στη Σχολή μας, όπου μπορούν από κοντά να δουν ένα πρότυπο μάθημα της τάξης, να κατανοήσουν τον τρόπο της δουλειάς μας, αλλά και να έχουν άμεση εικόνα της εκπαιδευτικής πορείας, της εξέλιξης και της προόδου τους.

Παράλληλα, η Σχολή Χορού συμμετέχει συστηματικά σε Χορευτικές Εκδηλώσεις, Παραστάσεις και Gala που διοργανώνουν Κλαδικοί, Επιστημονικοί και Καλλιτεχνικοί φορείς με σκοπό την προώθηση του χορού και της καλλιτεχνικής παιδείας.

Έτσι ομάδες σπουδαστών της Σχολής συμμετέχουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια στα Ετήσια Φιλανθρωπικά Gala του ΣΙΣΧΕ τα έτη 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 (έγινε τον Ιαν 2019) και 2019 (έγινε τον Ιαν 2020) όπου παρουσιάζουν προετοιμασμένες από τη Σχολή χορογραφίες σε Ανοικτές Παραστάσεις, ενώ σπουδαστές της Σχολής επιλέχθηκαν μέσα από Πανελλήνια audition και συμμετείχαν σε Παραστάσεις έργων της Ομάδας Νέων Χορευτών της RAD.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις Παραστάσεις και τις Εκδηλώσεις της Σχολής, μέσα από τα έντυπά τους αλλά και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες: