Μαθήματα & Εκπαιδευτικά Συστήματα

Η ασφαλής και σωστή άσκηση του παιδιού σας είναι από τους βασικούς στόχους μας, και για αυτό τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν επιλεγεί και σχεδιαστεί με μεγάλη φροντίδα.

Η πρόοδος ενός παιδιού χωρίζεται σε φάσεις τέτοιες ώστε να μην απαιτεί από ένα νέο κορμί περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα δεν προσφέρουν μόνο διασκέδαση στα παιδιά αλλά τα βοηθούν να βελτιώσουν τον συγχρονισμό, τη φυσική κατάσταση, το ρυθμό, την μουσικότητα και την έκφρασή τους. Επίσης, τα βοηθά στο να προάγουν την αυτοπειθαρχία και την αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Στη Σχολή μας διδάσκονται τα Διεθνή Αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

της R.A.D. (Royal Academy of Dance)

για το κλασικό μπαλέτο

του I.S.T.D. (Imperial Society of Teachers of Dancing)

για το κλασικό μπαλέτο και τον μοντέρνο χορό.

 

Γιατί είναι Σημαντικά τα Αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για την βασική εκπαίδευση του κλασικού και του μοντέρνου χορού η Σχολή μας ακολουθεί τα Διεθνή Αναγνωρισμένα προγράμματα της RAD και του ISTD.

Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Και τα δύο αυτά συστήματα έχουν αναπτύξει πλήρη, επιστημονικά και τεκμηριωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τον χορό, ειδικά προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών κάθε ηλικίας.

Έτσι η εκπαίδευση προάγει την ευαισθησία και την αρμονικότητα στις κινήσεις, αναπτύσσει τις τεχνικές, οδηγεί σε σωστή σωματική ανάπτυξη, δεν τραυματίζει το σώμα, και πάνω από όλα δεν απαιτεί περισσότερα από εκείνα που μπορούν να επιτευχθούν σε κάθε ηλικία.

Τα συστήματα αυτά δεν είναι στατικά. Ενσωματώνουν την πολύχρονη εμπειρία από την εκπαίδευση σε χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο, και στην βάση αυτής της εμπειρίας, εξελίσσονται, προσαρμόζονται, βελτιώνονται, εξειδικεύονται.

Υποστηρίζονται από πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, ασκησιολόγιο, μεθοδολογίες και τεχνικές εκμάθησης και αξιολόγησης, dvd επίδειξης, μουσικές για κάθε επίπεδο κ.λπ.

Οι καθηγητές που τα διδάσκουν έχουν περάσει πολύχρονη εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω στην σωστή εφαρμογή και υποστήριξη τους, έχουν Πιστοποιηθεί μέσα από εξεταστικές διαδικασίες για να μπορούν να τα διδάσκουν σωστά και να δικαιούνται να προτείνουν παιδιά για να πάρουν τα αντίστοιχα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά Επιπέδων.

Κάθε χρόνο διοργανώνονται ειδικά σεμινάρια για τους Πιστοποιημένους δασκάλους χορού όπου παρουσιάζονται και εξειδικεύονται τα νέα στοιχεία, οι βελτιώσεις και οι προσαρμογές, τα νέα εργαλεία και οι τεχνικές.

 

Στη Σχολή μας όλες οι δασκάλες έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και την Αναγνώριση ή τα Διπλώματα ώστε να μπορούν να διδάσκουν τα συστήματα της RAD και του ISTD, αλλά και οτιδήποτε άλλο είδος χορού διδάσκουμε.