Ανοικτά Μαθήματα - Open Classes

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των σπουδαστών μας, μπορούν στην μέση κάθε Σχολικής Χρονιάς να παρακολουθήσουν Ανοικτά Μαθήματα / "Open Class" που διοργανώνουμε στη Σχολή μας,

Μέσα από τα Ανοικτά Μαθήματα, οι γονείς μπορούν από κοντά να δουν ένα πρότυπο μάθημα της τάξης του παιδιού τους, και μέσα από αυτό να κατανοήσουν τον τρόπο της δουλειάς μας, αλλά και να έχουν άμεση εικόνα της εκπαιδευτικής πορείας, της εξέλιξης και της προόδου του.

Όλοι οι γονείς / κηδεμόνες είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσoυνε τα ανοικτά μας μαθήματα.

Ανοικτά Μαθήματα: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2023

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή των γονέων - κηδεμόνων τα Ανοικτά Μαθήματα (open classes) όων των τμημάτων της Σχολής.

Ευχαριστούμε τους γονείς για τη συμμετοχή τους, τους δασκάλους μας για τη προσπάθειά τους και τα παιδιά μας για την ενθουσιώδη και έντονα χορευτική παρουσία τους.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις φωτογραφίες

Ανοικτά Μαθήματα: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των γονέων των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2022.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά / σπουδαστές της Σχολής, τους γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό της προσωπικό.

Ανοικτά Μαθήματα: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των γονέων των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά / σπουδαστές της Σχολής, τους γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό της προσωπικό.

Ανοικτά Μαθήματα: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των γονέων των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2019.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά / σπουδαστές της Σχολής, τους γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό της προσωπικό.

Ανοικτά Μαθήματα: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των γονέων των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2018.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά / σπουδαστές της Σχολής, τους γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό της προσωπικό.

Ανοικτά Μαθήματα: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των γονέων των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2017.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά / σπουδαστές της Σχολής, τους γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό της προσωπικό.

Δείτε ΟΛΕΣ τις Φωτογραφίες ΕΔΩ

Ανοικτά Μαθήματα - Μάρτιος 2016

 

  

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των γονέων των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής την χρονική περίοδο 8 έως 17 Μαρτίου 2016.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά / σπουδαστές της Σχολής, τους γονείς αλλά και το εκπαιδευτικό της προσωπικό.

Δείτε ΟΛΕΣ τις Φωτογραφίες ΕΔΩ

Open Class - Φεβρουάριος 2015

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των δασκάλων, των γονέων και των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής τον Φεβρουάριο του 2015.

Δείτε ΟΛΕΣ τις Φωτογραφίες ΕΔΩ

Open Class - Φεβρουάριος 2014

 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή των γονέων των παιδιών τα Ανοικτά Μαθήματα (Open Class) της Σχολής, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες της Σχολής τον Φεβρουάριο του 2014.

Δείτε ΟΛΕΣ τις Φωτογραφίες ΕΔΩ