Οι Χορευτικές Παραστάσεις & οι Εκδηλώσεις μας

Είναι παράδοση της ΧοροΕκφρασης, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς, η Σχολή μας να διοργανώνει πάντα μια χορευτική εκδήλωση ανοικτή σε γονείς και φίλους, είτε Παράσταση, είτε Εκδήλωση. Κατά κανόνα κάθε δεύτερο χρόνο διοργανώνενατι η Μεγάλη Καλοκαιρινή μας Παράσταση με στολές κ.λπ.

Στις Χορευτικές μας Παραστάσεις, τα παιδιά παρουσιάζουν ένα πλήρες χορευτικό έργο, βασισμένο σε μια ιστορία ή ένα παραμύθι, εκτελώντας ρόλους πάνω σε δουλεμένες χορογραφίες μέσα από τα μαθήματα της χρονιάς.

Στις ενδιάμεσες χρονιές, διοργανώνουμε ανοικτές Ανοικτές Χορευτικές Εκδηλώσεις, όπου οι μαθητές μας παρουσιάζουν την δουλειά της Σχολής, μέσα από την παρουσίαση χορογραφιών και επίδειξης των τεχνικών και καλλιτεχνικών ικανοτήτων που απέκτησαν στην σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται.

Παρακάτω μπορείτε να πλοηγηθείτε στις Παραστάσεις και τις Εκδηλώσεις της Σχολής από το 1999 μέχρι σήμερα, μέσα από τα έντυπά τους αλλά και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.

 

Αφίσα 2007

Φωτογραφίες 2007