Οι Παραστάσεις μας

Είνια παράδοση της ΧοροΕκφρασης, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς, η Σχολή μας να διοργανώνει πάντα μια χορευτική εκδήλωση ανοικτή σε γονείς και φίλους, είτε Παράσταση, είτε Εκδήλωση.

Στις Χορευτικές μας Παραστάσεις, τα παιδιά παρουσιάζουν ένα πλήρες χορευτικό έργο, βασισμένο σε μια ιστορία ή ένα παραμύθι, εκτελώντας ρόλους πάνω σε δουλεμένες χορογραφίες μέσα από τα μαθήματα της χρονιάς.

Οι Παραστάσεις μας είναι άνοικτές σε όλους τους γονείς και τους φίλους των παιδιών και των οικογενειών τους, και γίνονται σε κατάλληλους χώρους για χορευτικές παραστάσεις. Τα τελευταία χρόνια οι Παραστάσεις μας διοργανώνονται στην Ηλιούπολη, είτε στο Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Άλσους, είτε στο κλειστό Θέατρο του Δημαρχείου, ανάλογα με την διαθεσιμότητά τους από την Δημοτική Αρχή.

 

Παρακάτω μπορείτε να πλοηγηθείτε στις Παραστάσεις της Σχολής από το 1999 μέχρι σήμερα, μέσα από τα έντυπά τους αλλά και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες.

 

Πρόσκλησ  η 2016

  Πρόγραμμα 2016 

 Αφίσα 2016

Φωτογραφίες 2016

 

Πρόσκλη ση 2014

Πρόγραμμα 2014

  Αφίσα 2014  

Φωτογραφίες 2014

 

 

 Πρόσκληση 2012 

 Πρόγραμμα 2012

Αφίσα 2012

 Φωτογραφίες 2012 

 

 

Πρόσκληση 2010

Πρόγραμμα 2010

Αφίσα 2010

 Φωτογραφίες 2010

 

Πρόσκληση 2008

Πρόγραμμα 2008

Αφίσα 2008

Φωτογραφίες 2008

 

 

Πρόσκληση 2006

Πρόγραμμα 2006

Αφίσα 2006

Φωτογραφίες 2006

 

 

Πρόσκληση 2004

Πρόγραμμα 2004

Αφίσα 2004

Φωτογραφίες 2004

 

Πρόσκληση 2002

Πρόγραμμα 2002

Αφίσα 2002

Φωτογραφίες 2002

 

 

Πρόσκληση 2001

Πρόγραμμα 2001

Αφίσα 2001

Φωτογραφίες 2001

 

Πρόσκληση 2000

Πρόγραμμα 2000

Αφίσα 2000

Φωτογραφίες 2000

 

 

Πρόσκληση 1999

Πρόγραμμα 1999

Αφίσα 1999

Φωτογραφίες 1999